Khóa chuyên sâu về chứng từ Forwarder

– Hướng dẫn lấy booking qua email, web và intra
– Hướng dẫn xem lịch tàu
– Cách tính dem/det/ reefer charge (cont RF)
– Giải quyết các trouble trong quá trình làm việc
– Hướng dẫn viết email tiếng anh khi làm việc với hãng tàu, khách hàng
– Hướng dẫn làm invoice, packing list, B/L, DO, A/N….
– Submit SI,VGM cho hãng tàu
– Cách kiểm tra B/L để không bị sai xót
– Cách làm debit note cho khách hàng và kiểm tra debit note từ hãng tàu.