Khóa chuyên sâu về quản lý kho và thanh khoản

– Kho và mối quan hệ của kho với các bộ phận chức năng khác
– Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa
– Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
– Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho
– Tổ chức hệ thống sổ sách và hành chính trong kho – kiểm kê kho
– Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho – mã số, mã vạch
– Quy trình làm thanh khoản xuất nhập khẩu
– Các điều cần lưu ý khi làm thanh khoản
– Các sơ xuất thường gặp khi làm thanh khoản