Lịch khai giảng

 

Khóa học về Logistics và XNK cơ bản: khai giảng ngày 31/07/2018                            

Khóa học chuyên sâu về Khai hải quan và làm CO: khai giảng ngày 06/08/2018