Lương Hoàng Long

Giám đốc công ty XNK Umbrella/Sea freight manager tại công ty Venus Logistics Corp. Với kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong logistics và XNK phong phú, hứa hẹn sẽ mang đến cho các học viên những trải nghiệm quý báu, những kiến thức bổ ích. Ông sẽ phụ trách các kiến thức thực tế, kiến thức tổng quan về Logistics và XNK