Nguyễn Hoàng Minh

Giám đốc công ty TNHH XNK Hoàng Minh Phát-một người có 10 năm kinh nghiệm trong ngành logistics và xuất nhập khẩu, phụ trách các môn học liên quan đến khai báo hải quan, các thông tư nghị định XNK hàng hóa.