Nguyễn Thị Minh Tuyền

hiện là trưởng phòng XNK tại DINGO BUILDING PRODUCTS COMPANY LIMITED-công ty đa quốc gia của Australia về các sản phẩm xây dựng,có trụ sở ở nhiều quốc gia, với hơn 8 năm kinh nghiệm ở các công ty quốc tế, bà Tuyền sẽ giúp các học viên hiểu được môi trường làm việc, cách vận hành ở các công ty quốc tế như thế nào. Bà Tuyền sẽ đảm nhận các môn học liên quan đến thanh khoản, sản xuất-xuất khẩu, thanh toán quốc tế.