Thiệu Đăng Khoa

Hiện là Logistics Manager tại MM Mega Market (tiền thân là siêu thị Metro), một tập đoàn lớn của Thái Lan trong lĩnh vực bán lẻ. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia như Damco, Intel, MM Mega Market sẽ là giúp cho các bạn học viên học hỏi được nhiều điều từ cách làm việc cho đến tác phong công việc, văn hóa công ty. Ông sẽ đảm nhận các môn học liên quan đến quản lý kho bãi, tồn kho, quản lý chuỗi hệ thống quy mô lớn…